Feeds:
Pos
Komentar

Archive for September, 2009

Ciri-ciri kecintaan seorang hamba kepada Rabnya

Soal-6: Bagaimanakah ciri-cirinya seorang hamba yang mencintai Rabnya عز وجل ?

Jawab: ciri-cirinya adalah apabila seorang mencintai apa yang dicintai oleh Allah تعلى, membenci apa yang dibenci oleh Allah, melaksakan perintahNya dan menjauhi laranganNya serta mencintai wali-waliNya dan memusuhi musuh-musuhNya, oleh karena itu tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah.

(lebih…)

Iklan

Read Full Post »

Kewajiban pertama bagi seorang hamba

Soal -1: Kewajiban apakah yang pertama bagi seorang hamba?

Jawab: Kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengetahui perkara yang menjadi  penyebab Allah menciptakan manusia, mengambil perjanjian dari mereka, yang menjadi penyebab Allah mengutus para rasulNya, menurunkan kitab-kitabNya, yang menjadi penyebab Allah menciptakan dunia dan akhirat, surga dan neraka, neraka al-haaqqah dan al-waaqi’ah, dipancangkannya timbangan amalan, dihamparkannya lembaran-lembaran amalan, yang menjadi penentu celaka atau bahagianya seorang hamba, demikian pula pembagian nur kepada seorang hamba. Barang siapa yang tidak diberi oleh Allah cahaya niscaya dia tidak akan mendapatkan cahaya.

(lebih…)

Read Full Post »